VÅRA LOGER

Vi finns idag representerade i Stockholm, där vi har två loger, samt i Vänersborg och Malmö. Den första, och Skandinaviens nu äldsta loge, är Stockholmslogen Nr 94 Achnaton. Den andra logen i Stockholm är Mimer-721.

I Vänersborg finns loge nr 2011, Les Trois Bouffées, som betyder “de tre blossen”. Varje möte är ett glatt och trivsamt möte där både män och kvinnor deltar.

Vår loge i Malmö har nr 2056 och heter Kronos. Våra möten är lätta med mycket glädje och inspiration som sprids mellan oss.