Stockholm

Stockholmslogen No 94 Achnaton är grunden för LE DROIT HUMAINs hela verksamhet i Sverige. Den överlevde de svåra åren, trots alla motgångar, och är nu återigen en mycket aktiv och vital del av den Skandinaviska federationen. Dess namn består av två år 1969 ihopslagna loger, Stockholmslogen No 94 och loge nr 782 Achnaton. Kännetecknande för den dåvarande logen Achnaton var att de arbetade med egyptisk mystik, men exakt hur detta tog sig uttryck har vi idag, dessvärre, ingen kännedom om. Den ursprungliga logen Achnatons gamla logesigill var en röd upp- eller nedgående sol med luften starkt vibrerande av värme, så som man kan uppleva den på plats i Egypten. Den nuvarande Stockholmslogen No 94 Achnatons sigill är en vidareutveckling av Stockholmslogens ursprungliga sigill, en symbol för en klassisk frimurarloge, med det svartvita golvet, två pelare, altaret däremellan och stjärnan i öster som strålar. Logen arbetar med Lauderdaleritualen.

Loge Mimer-721 är en experiment- och studieloge. Den skapades för att introducera den skotska ritens tre första grader i den Skandinaviska Federationen av LE DROIT HUMAIN. Mimer använder den  klassiska uppställningen av denna skotska ritual.

Namnet Mimer-721 har sin egen lilla historia. Namnet Mimer har hämtats från den dåvarande logen i Göteborg, som hade nummer 721 i LE DROIT HUMAINs logematrikel. Den ursprungliga logen Mimer gick till vila (lades ned) omkring 1961-62.

Den nya logen Mimer grundar sitt logesigill på den gamla logen Mimers ursprungliga sigill, där en brunn utgör huvudtecken. Brunnen är här en symbol för den visdomens källa som i den fornnordiska mytologin vaktades av jätten Mimer.