Historik

Begynnelsen av LE DROIT HUMAIN

Maria Deraismes, journalist och förkämpe för social rättvisa, och kvinnors och barns rättigheter, och Georges Martin, journalist och senator, genomförde tillsammans kampanjer för medborgerliga och politiska rättigheter för kvinnor, förespråkade förtryckta barns rättigheter, mot intolerans, och för inrättandet av en neutral skola som respekterar alla idéer och riktningar.

Maria Deraismes invigdes den 14 Januari 1882 i den manliga logen Les Libres Penseurs (De fria tänkarna) i Pecq, en liten ort väster om Paris. Hon symboliserar initiatorisk jämlikhet.

Elva år senare, den 4 april 1893 skapade Maria Deraismes och Georges Martin, som välkänd frimurare, i Paris den första samfrimurarlogen för män och kvinnor, Le Droit Humain. Av detta samarbete uppkom inom kort födelsen av Grande Loge Symbolique Ecossais “Le Droit Humain”, som senare kom att ombildas till det den är idag, l’Ordre Maçonnique Mixte International, LE DROIT HUMAIN, eller på svenska, den Internationella frimurarorden för män och kvinnor, LE DROIT HUMAIN.

Maria Deraismes avled den 6 Februari 1894, och arbetet med att organisera och utveckla Le Droit Humain föll på Georges Martin. Hans energiska vilja placerade honom bortom gränser, etnicitet, religioner och kulturer, och han skulle inom kort komma att grunda loger utanför Frankrikes gränser, först i Schweiz, senare i hela Europa och med tiden, efter hans bortgång, kom denna orden att spridas över hela världen.

Le Droit Humain byggdes med hjälp av en fantastisk vision – att förena mänskligheten trots alla hinder, etnicitet, geopolitik, religioner och kulturer.