Start

 

 

 

 

 

 

Den här webbsidesportalen syftar till att lyfta på slöjan till frimureriet och sprida kännedom om den verksamhet som bedrivs inom den Internationella frimurarorden för män och kvinnor, LE DROIT HUMAIN. Här finner du information om frimureriet, om våra loger i Sverige, om våra olika verksamheter, och om vad som krävs för att bli frimurare. På kontaktsidorna hittar du information om hur du får kontakt med oss. På bloggsidan finner du artiklar och annat som kan vara av intresse att läsa, om Le Droit Humain, om verksamheter och om frimureri i allmänhet.