Om Le Droit Humain

Om Le Droit Humain

Den Internationella frimurarorden för män och kvinnor, LE DROIT HUMAIN finns representerad i alla världsdelar. Dess ca 30.000 medlemmar sprider ljus i mänsklighetens mörker och hyllar de humanistiska värden som frimureriet har symboliserat sedan 1717, då det tog den form det har idag. LE DROIT HUMAIN står för värden som jämlikhet, broderskap och frihet, i det att det var den första frimurarorden som bildades för att kvinnor och män skulle kunna arbeta tillsammans i denna form. LE DROIT HUMAIN bildades officiellt av Georges Martin och Maria Desraimes 1893 och har sedan dess oavbrutet arbetat för dessa kärnvärden. LE DROIT HUMAIN är sedan 1913 etablerad i Skandinavien, och sedan 1918 i Sverige. Se mer under fliken Historik.

Arbetet för broderskap och frihet yttrar sig bland mycket annat, i Ordens barnhems- och skolverksamhet, ett projekt kallat S.P.E.S., i Lomé och Khalipmé i Togo, i Västafrika, som LE DROIT HUMAIN sedan år 2000 bedriver. Barnhemsdelarna har f.n. (2016) ca 130 barn och dess maxkapacitet är i nuvarande konstitution ca 160. Denna verksamhet finansieras genom medlemsgåvor, men även företagssponsring. Administrationen får dock inte finansieras med gåvomedel. Läs mer om detta projekt under fliken Välgörenhet.

Genom att ge dessa barn möjlighet att få växa upp i trygghet och få utbildning, så sprider sig detta i omgivningen och över tiden. Värderingar, som att alla är lika mycket värda, att ta hand om varandra och bry sig, samt att man med en god utbildning har, inte bara möjlighet till försörjning, utan även inser behovet av och kunskapen att kunna ge tillbaka till samhället lokalt och globalt. Om vi kan reducera behovet av att tigga och stjäla, så ökar friheten för individen, frihet att kunna välja sin tillvaro. Genom det goda exemplet sprids det positiva uppförandet, och lidande och annat negativt minskar.