Vänersborg

Logens namn, Les Trois Bouffées, är franska och kan översättas med “de tre blossen”. Bloss i sig är ett gammalt svenskt ord som kan sägas betyda “ljus”. Varför logen har detta franska namn är en mycket intressant historia, men allt för lång för att skrivas ned här. Du är välkommen till våra informationsmöten för att få den berättad för dig.

Frimureri ska vara  intressant, givande och skojigt. Vänersborgslogens medlemmar försöker uppfylla detta och våra möten, i logen såväl som mer informellt, karaktäriseras av mycket hjärtlighet, värme och humor.

Logen använder Georges Martin-ritualen, och i dess sigill reser sig den mäktiga fågel Fenix ur askan, en symbol för odödlighet.