Våra loger

Vi finns idag representerade i Stockholm, där vi har två loger, samt i Vänersborg och Malmö. Den första, och Skandinaviens nu äldsta loge, är Stockholmslogen Nr 94 Achnaton. Den andra logen i Stockholm är Mimer-721.

I Vänersborg finns loge nr 2011, Les Trois Bouffées, som betyder “de tre blossen”. Varje möte är ett glatt och trivsamt möte där både män och kvinnor deltar.

Malmö är representerat med, än så länge, en “triangel”, d v s en loge under uppbyggnad.