100 Years Anniversary – 100 årsjubileum

100 Years Anniversary

(scrolla ned litet för svenska)

In September the Stockholm Lodge celebrated its 100 Years Anniversary during two days with all the pomp that could be mustered. Visiting Sisters and Brothers from many countries and organisations on the continent participated in the Jubilee ceremonies and the gala dinner. The Supreme Council of Le Droit Humain was representated by the Grand Master of the Order himself, and also the representatives from Belgium, Finland and Romania, and of course, the Scandinavian Federations own represenative from Aalborg in Denmark.

We were also happy to see, that England was representerad at this celebration, as the first Scandinavian Lodge in Kristiniania/Oslo in 1912-13 was a project that saw its beginning in England, and which members later was responsible for the spreading of freemasonry throughout all Scandinavia.

Apart from the ceremonies and the gala dinner, there was ample time for talking and discussion between the participants, and there was arranged sightseeing to the Old Town and the world heritage sight Skogskyrkogården (the Woodland Cemetary) with its unique freemasonic arcitecture and symbolism.

 

100 årsjubileum

I september firades Stockholmslogens 100-årsjubileum under två dagar med mycket pompa och ståt. Besökare från kontinentens länder och organisationer deltog i jubileumsceremonierna och därtill hörande festmiddag. Le Droit Humains Högsta råd representerades till jubilarens ära med Stormästarens deltagande, samt representanterna för Belgien, Finland och Rumänien, förutom Skandinaviens egen representant, för närvarande hemmahörande i Aalborg i Danmark.

Glädjande var också att se engelska representanter vid detta jubileum, eftersom det var i England som det skandinaviska frimureriet inom Le Droit Humain tog sin början genom bildandet av den första logen i Kristiniania/Oslo under åren 1912-13, och vars medlemmar därefter spred frimureriet vidare i resten av Skandinavien och Norden.

Förutom ceremonierna och festmiddagen fanns dessutom gott om tid för samtal och diskussioner mellan deltagarna, samt arrangerades rundturer i Gamla stan och världsarvslistade Skogskyrkogården med sin unika frimurararkitektur och -symbolik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

9 + 1 =