Historik

Maria Desraimes

Maria Desraimes

Georges Martin

Georges Martin

Begynnelsen av

LE DROIT HUMAIN

Maria Deraismes, journalist och förkämpe för social rättvisa, och kvinnors och barns rättigheter, och Georges Martin, journalist och senator, genomförde tillsammans kampanjer för medborgerliga och politiska rättigheter för kvinnor, förespråkade förtryckta barns rättigheter, mot intolerans, och för inrättandet av en neutral skola som respekterar alla idéer och riktningar.

Maria Deraismes invigdes den 14 Januari 1882 i den manliga logen Les Libres Penseurs (De fria tänkarna) i Pecq, en liten ort väster om Paris. Hon symboliserar initiatorisk jämlikhet.

Elva år senare, den 4 april 1893 skapade Maria Deraismes och Georges Martin, som välkänd frimurare, i Paris den första samfrimurarlogen för män och kvinnor, Le Droit Humain. Av detta samarbete uppkom inom kort födelsen av Grande Loge Symbolique Ecossais “Le Droit Humain”, som senare kom att ombildas till det den är idag, l’Ordre Maçonnique Mixte International, LE DROIT HUMAIN, eller på svenska, den Internationella frimurarorden för män och kvinnor, LE DROIT HUMAIN.

Maria Deraismes avled den 6 Februari 1894, och arbetet med att organisera och utveckla Le Droit Humain föll på Georges Martin. Hans energiska vilja placerade honom bortom gränser, etnicitet, religioner och kulturer, och han skulle inom kort komma att grunda loger utanför Frankrikes gränser, först i Schweiz, senare i hela Europa och med tiden, efter hans bortgång, kom denna orden att spridas över hela världen.

Le Droit Humain byggdes med hjälp av en fantastisk vision – att förena mänskligheten trots alla hinder, etnicitet, geopolitik, religioner och kulturer.

 

I Skandinavien

Ellen Bille-Brahe-Selby

Den danska grevinnan Ellen Bille-Brahe-Selby invigdes i  frimureriet, sannolikt i England, och under åren strax före, under och efter det första världskriget förde hon det med sig till Skandinavien och genom hennes initiativ upprättades loger, i tur och ordning i Oslo (Kristiania 1913), Köpenhamn (1917) och Stockholm (1918), och senare också Helsingfors i Finland och Reykjavik på Island. År 1923, vid 10-årsjubileet, fanns 13 loger och nästan 400 medlemmar i de fem nordiska länderna. Utvecklingen fortsatte fram till andra världskrigets utbrott, då det enbart i Sverige fanns 8 loger och två s k trianglar (en loge under utveckling).

Under krigsåren somnade mycket verksamhet in och efter krigsslutet fanns i Sverige inte logernas medlemmar kvar, alternativt hade de på grund av ålder inte ork eller intresse kvar att börja om på nytt. I Sverige överlevde verksamheten i två av de tre Stockholmslogerna kriget, liksom logen i Göteborg. År 1961-62 lades verksamheten ned i Göteborg och 1969 slogs de båda logerna i Stockholm ihop, och kvar blev då denna enda Stockholmsloge.

År 2008 inleddes arbetet med att utöka verksamheten, och detta bar frukt några år senare, 2011, då en triangel bildades i Malmö. År 2013 bildades en ny loge i Stockholm, samt en ny triangel  i Vänersborg, som 2015 ombildades till en fullvärdig loge. I nuläget finns sammanfattningsvis två loger i Stockholm och en i Vänersborg, samt fortsättningsvis en triangel i Malmö.

För övriga Skandinavien, klicka här, använd sedan tillbakapilen för att fortsätta läsa denna hemsidas innehåll.