Nätintervju

Nätintervju

Den nyligen avlöste, förre representanten för den amerikanska federationen (USA), Randall Czerenda, har deltagit i en intervju via nätet, som...

Ny Bok

Ny Bok

Det har i år publicerats en ny bok om frimureriet som behandlar den Internationella frimurarorden för män och kvinnor, Le...

Visit

Visit

A visit in the lodge (En besökare i logen –  skrolla ned för svenska.) The Stockholm lodge is used to...

7 nya i Drammen, Norge

7 nya i Drammen, Norge

Vid en ceremoni i Aalborg i Danmark nyligen, invigdes sex nya medlemmar till antagna frimurarlärlingar (1°). De är från Drammen...

Det stora konventet avklarat

Det stora konventet avklarat

Le Droit Humains stora internationella konvent som hålls i Paris vart femte år är nu över för den här gången. ...

Vänersborgslogen i media

Vänersborgslogen i media

I TTELA, Trestadsområdets lokaltidning, inom avdelningen Föreningar, kunde vi nyligen läsa följande om Vänerborgslogens aktiviteter: Frimurarlogen Les Trois Bouffées När...

Förberedelser

Förberedelser

Det är nu bråda tider i den Skandinaviska federationen. Vi har två konvent att förbereda inför, dels det internationella konventet...

Frimureriets arkitektur

Frimureriets arkitektur

Frimureriet, och många enskilda frimurare, har ett stort intresse av arkitektur. Många arkitekter är frimurare, och många fler frimurare arbetar...

Ett steg närmare Perfektionsloge

Ett steg närmare Perfektionsloge

Ett steg närmare bildandet av en perfektionsloge är nu taget i Vänersborg. I och med att översättningen till svenska av perfektionsritualens...

Ny loge i Malmö

Ny loge i Malmö

En glädjande nyhet! Le Droit Humains Högsta Råd beviljade vid sitt ordinarie möte i januari ansökan om att få bilda...